Czy Systematyczny Błąd Pojemności Jest Problemem Stronniczości?

Pobierz Reimage za darmo i napraw typowe błędy komputera w kilka minut. Pobierz teraz.

Ten przewodnik pomoże każdemu, kto ma skłonność do dokonywania pomiarów, co jest błędem systematycznym.Błędy systematyczne to możliwości pomiarowe, które prowadzą do nowego przypadku, w którym poszczególne średnie pomiary odbiegają radykalnie od prawdziwej wartości zmierzonej związanej z cechą. Wszystkie pomiary są niszowe do błędu naukowego, często kilku zupełnie różnych rodzajów.

Mechanizmy miar epidemiologicznych ludności. Częstotliwość może być interesująca, ponieważ who’s reprezentuje wskaźnik zachorowalności, zwykle najważniejszą częstość występowania narażenia lub, co jest prostsze, miarę związku pomiędzy narażeniem a chorobą. Chociaż mają odpowiednie ograniczenia etyczne, zazwyczaj są stronnicze.

Obciążenie wyboru

Jakiego rodzaju błąd jest związany z błędem pomiaru?

Błąd pomiaru odnosi się do każdego naukowego lub nielosowego błędu, który pojawia się podczas gromadzenia danych w badaniu. Innym ogólnym terminem odnoszącym się do rodzaju uprzedzeń jest „strona”. ka wykrywania. W szczególnych przypadkach obserwacyjnych różnych uczestników może ponownie wiązać się z tajemniczym czynnikiem mylącym.

Wybór ma miejsce, gdy przedmioty, których się uczy, mogą nie być reprezentatywne dla przedmiotu docelowego, z którego na ogół należy wyciągnąć wnioski. Załóżmy, że technik jest naprawdę zainteresowany oceną częstości występowania pijaństwa (więcej niż 24 razy w tygodniu) wśród starszych mieszkańców miasta. Z pewnością można by tego spróbować, pobierając określoną próbkę wszystkich dorosłych, którzy zostali zgłoszoni miejscowym lekarzom rodzinnym i wysyłając im ankietę dotyczącą tego, jak będą zgłaszać swoje nawyki. Z założenia rodzaj błędu źródłowego byłby taki, gdy chcesz wykluczyć badaną próbkę związaną z mieszkańcami, którzy nie są zarejestrowani, a także ich lekarzem. Te wykluczone osoby skutecznie z pewnością miały inne programy konsumpcji niż te objęte badaniem. Poza tym oczywiście nie badani wybrani do badania na pewno muszą mieć ankiety, deklaranci podatkowi, zresztą poszkodowani, którzy nie udzielili odpowiedzi, ale być może kilka zwyczajów konsumenckich związanych z tymi, którzy zadają sobie trud udzielenia odpowiedzi. Te dwie wady to potencjalny wybór systematycznej selekcji błędów. Ścieżka błędu preferencji powinna być zawsze bardziej brana pod uwagę przy wyborze konkretnej próby do badania. W dodatku domowym, w przypadku niekompletnych recenzji, należy ocenić możliwość stronniczości. Ankiety z niedostateczną odpowiedzią spowodowane przez cały problem, tak jak dobrze, uwzględniają brane pod uwagę.

Typ informacji

Kolejna bardzo ważna klasa błędów wynika z błędów pomiaru ekspozycji lub chorób. W badaniu oceniającym ryzyko wad wrodzonych związanych z przyrodnią siostrą, w których mama byłaby narażona na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak spirytus mineralny, matki niemowląt, u których w czasie ciąży zostały zniekształcone takie substancje, są proszone o ich imiona i dostępność odpowiedzi zostały po prostu porównane z każdą matką, która zażywała takie substancje. przechodzi ciążę. kontrola z normalnych miotów. Przy takim projekcie istniało prawdziwe niebezpieczeństwo, że „przypadkowe” matki, mocno zastanawiające się, dlaczego ich dzieci urodziły się z anomaliami, nie zapomną narażenia bardziej niż konkretna grupa kontrolna. Jeśli tak, korzyścią byłyby uprzedzenia, ze szczególną tendencją do wyolbrzymiania ryzyka myśli.

Co oznacza błąd systematyczny?

Systematyczne zmniejszanie oznacza, że ​​twoje pomiary za tym samym będą się różnić w przewidywalny sposób: każdy pomiar może różnić się od prawdziwego pomiaru w zwykle tym samym kierunku, a dla niektórych objawów tylko o tę samą wartość.

Inny wydaje się być narażony na ryzyko rozwoju osteoartretyzmu stawu biodrowego po aktywności fizjologicznej na oddziałach, przypadki zidentyfikowane w dokumentacji większości ośrodków goszczących przy zakupie nowa szyja biodrowa. Istniała możliwość stronniczości tylko dlatego, że osoby wykonujące pracę wymagającą fizycznie powinny być upośledzone przez dany punkt zapalenia stawów, a jeszcze bardziej na pewno, aby szukać leczenia.

Błąd systematycznej oceny reprezentuje stronniczość

W badaniach epidemiologicznych zazwyczaj niemożliwe jest całkowite wykluczenie stronniczości wśród kulturystów. Dlatego konkretny cel powinien pozostać, aby ograniczyć je do minimum, zidentyfikować nieuniknione tendencje, ocenić ich wpływ na systemy i wziąć je za wynagrodzenie podczas interpretacji wyników. Ludzie o „brudnym, ale czystym umyśle” (manus sordidae, mens pura) mogą niewiarygodnie wydawać się stwierdzeniem epidemiologa.

Błąd pomiaru

Czy stronniczość jest związana z poważnym błędem?

Stronnicze informacje to klasa psów z uprzedzeniami, które mogą wystąpić w badaniach epidemiologicznych. Błąd jest praktycznie specyficznym błędem w epidemiologicznym zestawie pytań, który myli związek między łączną ekspozycją w badaniach wyników zdrowotnych.

Błąd systematycznego pomiaru wyraża stronniczość

Jak wspomniano powyżej, choroba może być ważnym czynnikiem w tendencyjnym treningu epidemiologicznym, gdy występują błędy w pomiarach w świetle reflektorów. Dlatego podczas prowadzenia badań, kto ma sens, aby ocenić wielkość pomiaru. Idealna technika śledcza jest w tym dobra (mierzy dokładnie to, co musi zmierzyć). Czasami ten wiarygodny standard jest oferowany w celu oceny słuszności naszej własnej metody badania klienta. Na przykład, tę szczególną wiarygodność ważnego ciśnieniomierza można bardzo dobrze zmierzyć, porównując jego rzeczywiste odczyty z wymaganiami dotętniczymi, a najlepszą mammografię diagnozę raka piersi można uważnie zweryfikować za pomocą biopsji (jeśli młoda dama się na to zgodzi). Jednak w większości przypadków odniesienia standardowe nie zostały zdefiniowane. Nie można w pełni poznać prawdziwości kwestionariusza stosowanego do wykrywania dusznicy bolesnej: uczciwe opinie kliniczne autorytetów są różne i nawet arteriogramy serca mogą być obecne w normalnych przypadkach lub alternatywnie u zdrowych osób bez objawów. Patolog może opisać tylko przyciski podczas autopsji, ale niewiele może ujawnić o objawach pacjenta wraz z warunkami pracy. Pomiary ich warunków zdrowotnych w życiu często nie są wystarczająco autentyczne.

Czy błąd próbkowania jest błędem krok po kroku?

Odchylenie to błąd próbkowania, który wydaje się pochodzić z tego, jak wyglądasz na podstawie badania, które przeprowadzasz, a ponadto może być kontrolowany przez własnego badacza. Istnieją trzy lub więcej typów: Stronniczość selekcji: Sposób, w jaki gracze online są zwykle wybierani jako potencjalni klienci, tak abyś miał stronniczość.

Dlatego w praktyce niezawodność można oceniać pośrednio. Powszechnie stosuje się dwa podejścia. Technikę tę, która jest prosta i ustandaryzowana, aby zapewnić jej znaczenie dla ankiet internetowych, można umieścić obok podstawowej tradycyjnej oceny klinicznej. Na przykład niezależny kwestionariusz psychiatryczny ma możliwość porównania z opinią większości komisji psychiatrycznych. Alternatywnie, ich wynik może zostać zweryfikowany na podstawie ich zdolności do przewidywania przyszłego problemu. Jednak potwierdzenie zdolności przewidywania w zależności od tego może wymagać przestudiowania wielu przedmiotów.

Analiza niezawodności

Gdy praktycznie każda ankieta lub technika testowania może dychotomizować przedmioty (na przykład przypadki lub nieprzypadki, zidentyfikowane lub niezaprzeczalnie nienaruszone), ich ważność jest analizowana jedynie poprzez uszeregowanie pierwszych przedmiotów jako szczęśliwi lub nieprzychylnie według metody Survey.plus; po drugie, według jednego konkretnego standardowego testu porównawczego. Wyniki mogą być jednak bardzo dobrze wyrażone w oparciu o poniższą tabelę kontyngencji.

Tabela 4.1 Porównanie na podstawie zasobów ankiety testowej

Nie cierpią z powodu awarii i błędów. Napraw je za pomocą Reimage.

Czy masz problem z komputerem? Nie jesteś sam. W rzeczywistości ponad 60% komputerów cierpi z powodu jakiegoś błędu lub awarii w pewnym momencie. Restoro to najlepsze rozwiązanie do naprawienia tych problemów i przywrócenia komputera do pracy. Kliknij tutaj, aby rozpocząć:

  • 1. Pobierz Reimage i zainstaluj na swoim komputerze
  • 2. Uruchom program i kliknij „Skanuj”, aby rozpocząć proces skanowania
  • 3. Kliknij „Napraw”, aby naprawić wykryte problemy

  • [Użytkownicy komputerów PC] Przestań zmagać się z błędami systemu Windows. Reimage może pomóc. Pobierz tutaj.

    Scott Sanderson