Adobe varnar för att registerdata som samlats in av det senaste spionprogrammet för Adobe Product Improvement Program vanligtvis är okända och därför ofarliga