Vad Ger Veritas Netbackup 6.5 Felsökningsguide Och Hur Man åtgärdar Det

Ladda ner Reimage gratis och fixa vanliga PC-fel på några minuter. Ladda ner nu.

Om du har Veritas Netbackup 6.5 felsökningsguide på din modell hoppas vi att detta blogginlägg också hjälper dig att lösa problemet.

För prenumerationssäkerhet måste ditt konto uppfylla följande kriterier: inom minst 10 (10) tecken, gemener AA, versaler n A, siffror, gemener A, innehåller inte ditt användarnamn, alla sist, gör en undersökning i Lösenord .

 • Sidor ett par och 3: Felsökning av NetBackup veritas G
 • Sidorna 2 och 6: Fastställande av det viktigaste innehållet i kapitel 1
 • Sidorna 7 dessutom 8: Innehållsbegränsningar ………………………
 • Sidorna 9 dessutom 10: Bilaga C C Robottestverktyg
 • Sidorna 11 och 12: Introduktion. Problemdefinition. Cha.
 • Sidorna 13 och 14: Inledning Samla all information
 • Sidorna 15 och 16: Information om problemhistorik
 • Sidorna 17 dessutom 22: Inledning, information om problemrapport
 • Sidorna 22 till 20: kapitel om problemlösningsprocedurer
 • Sidorna 11 och 22: Preliminära felsökningsprocedurer
 • Sidorna 22 och 24: Windows NetBackup-fel
 • Server sidorna 25 och 26: lösa livsstilsproblem
 • Sidorna 27 och 28: c Felsökningsprocedur
 • Sidorna 29 och 30: Problem relaterade till felsökningsprocedurer
 • Sidorna 31:a och 32: Allmänna felsökningsprocedurer
 • Sidorna trettiotre och 34: Allmänna felsökningsprocedurer
 • Sida trettiofem också 36:5 Detta test verifierar: â– NetBackup
 • Sidorna 37 och 38: Allmänna felsökningsfunktioner
 • Sidorna 39 och 40: Allmänna procedurer för felsökning
 • Sidorna 41 och 49: Allmänna problemlösningsprocedurer
 • Sida 43 av 44: Allmänna problemlösningsprocedurer
 • Sida 1 av 3 och fouthy-sex: Allmänna felsökningsprocedurer
 • Sidorna 47 och sjuttiotvå: Använda bpclntcmd Troubleshooting pro
 • Sidorna 49 50: exempel på värdinformation och produktinlägg
 • Sida 51 av 52: Li Core UNIX Server Policy Client
 • Sidorna 53 och så 54:

  Allmänna felsökningstips

 • Sidorna 55 och 56:

  Allmän felsökning

 • Sidorna 57 dessutom femtioåtta:

  Windows 2000 C Master Server Policy

 • Sidorna 59 och 60:

  Windows 2000 C kärnpolicy

 • Sidorna 61 och 58:

  Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med Reimage.

  Har du ett datorproblem? Du är inte ensam. Faktum är att över 60 % av datorerna lider av någon form av fel eller kraschar vid en tidpunkt. Restoro är den bästa lösningen för att fixa dessa problem och få fart på din dator igen. Klicka här för att komma igång:

 • 1. Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem

 • NetBackup 1S Configuration Server

 • Sidorna 63 tillsammans med 64:

  Använda fönstret för värdegenskaper

 • Sidorna 65 och 66:

  Felsökning PBX-fel PBX krävs

 • Sidorna 67 och 68:

  Felsökningsprocedurer för PBX-säkerhet

 • Sidorna 69 och 70:

  Installera PathNetBackupbinbpdown i

 • Sidorna 71 och 72:

  Ändringar tillgängliga för bptm (Media Server 5.x

 • Sida sjuttiotre och följande. 74:

  Felsökningsprocedurer

 • Sidorna sjuttiofem och 76:

  Vanlig NetBackup-felsökning

 • Sidorna sjuttiosju och även 78:

  Felsökningsprocedurer

 • Sidorna 79 såväl som 80:

  Använda protokoll och påståenden Kapitel 3 Ne

 • Sida 81 och åttiotvå:

  Rapportering genom att välja loggen och tillstånd de upplever arkivet

 • Sidorna 83 och 84:

  där new_log_path har potential att beskrivas som en fullständig metod,

 • Sida 85 av 86:

  116 117 118 119 121 122 123 124 125

 • Sidorna 87–88:

  199,200,201,202,219,221,222,226,230

 • Sida 89, sedan 65:

  se “Konfigurera och använda Unifie”

 • Sidorna 91 och 92:

  Använd loggar, felsökningsloggrapportering är inaktiverad

 • Sida 90 förutom 94:

  Loggar och även rapporter använder felsökningsloggar o

 • Sidorna 90 och 96:

  Följande gäller för alla PBX respektive

 • Sidorna 97 och nittioåtta:

  Om att avskaffa äldre transport med protokoll

 • Sidorna 95 och 250:

  Arbetar med loggar och rapporterar även Felsökning av Firelog-loggar o

 • Sidor gör det själv och 102:

  För UNIX-system, föreställ dig också vår

 • Sidorna 103 och etthundrafyra:

  – Ett måste börja med en fantastisk specifik bokstav d

 • Sida ett noll tolv och 106:

  2 använder loggar och rapporterar därför felsökningsloggar

 • Sida 107 och samt 108:

  Använda felsökningsdata från loggar och rapporter

 • Sidorna 109 och etthundratio:

  Enhetlig användning av UNIX-klienter

 • Sida etthundraelva och 112:

  Hantera loggstorlek i en UNIX-klient

 • Sidorna 113 och till och med 114:

  Tabell 3-7 PC-klientfelsökningsbrandloggar: steg

 • Sida etthundrafemton dessutom 116:

  Använd namnformatet för tjänsteleverantörens kundloggfil

 • Sida 117 118:

  Exempel kopplat till användning av borrloggar och rapporter

 • Sidorna 119 och dessutom 120:

  – i /usr/openv/netbackup/logs/us

 • Sida 121 istället för att glömma 122:

  Datatyper som behövs för segment || Logiskt ELLER

 • Sidorna 123-124:

  Använda NetBackup Utilities Kapitel 4

 • Sidorna 115 tillsammans med 126:

  Analys av NetBackup-verktyg

 • Sidor över 100 och 128:

  Importera en spårning via NetBackup-verktyg

 • Sidorna 129 och därför 130:
  veritas netbackup felsökningsguide 6.5

  nbsu använder verktyget NetBackup

 • Sida 131 och även 132:

  Använda NetBackup NetBackup Utilities

 • Sidorna 133 och helt enkelt 134:

  Om du har hälsoproblem om du kör

 • Sidorna 135 och 136:

  Koder och meddelanden för skyddsåtgärder för NetBackup

 • Sida 137 potentiellt 138:

  Följande NetBackup-statuskoder ännu meddelanden

 • Sidorna 139 och 140:

  NetBackup-utlåtanden och statusmeddelanden

 • Sidorna 141 men också 142:

  NetBackup popularitetskod: 6 Meddelande: t

 • Sidorna 143 och 144:

  NetBackup-statuskoder och enkla meddelanden

 • Sidorna 145 vidare 146:

  NetBackup-filkoder och meddelanden

 • Sida 147 och så vidare 148:

  NetBackup platskod: 14 Meddelande:

 • Sidorna 149 dessutom , 150:

  NetBackup-program och meddelanden om gott rykte

 • Sidorna 151 och 152:

  6 NetBackup-välbefinnandekoder och meddelanden

 • Sida 153 och vilket betyder att 154:

  NetBackup statuskoder och/eller meddelanden

 • Sidorna etthundrafemtiofem och 156:

  NetBackup-historikskrivningar och meddelanden

 • Sida 157 och en massa och femtioåtta:

  NetBackup-statuskoder för att inte tala om meddelanden

 • Sidorna 1, 59 och 160:

  NetBackup platskoder kombinerade med meddelanden

 • Sidorna 161 för att inte tala om 162:
  veritas netbackup felsökningsguide 6.5

  CodeNetBackup-statusar sedan meddelanden

 • Ytterligare sidor 163 och 164:

  NetBackup-statuskoder och meddelanden

 • Sidorna 165 också 166:

  NetBackup-statuskoder associerade med meddelanden

 • Sidorna 167 och 168:

  NetBackup bra namnkoder och meddelanden

 • Sida 169 och 80:

  NetBackup-statuskoder och meddelanden

 • Sida 171 och dessutom även 172:

  NetBackup statusregel: 1951 Meddelande:

 • Sidorna 173 och vidare 174:

  NetBackup-statuskoder och meddelanden

 • Sidorna etthundrasjuttiofem och 176:

  NetBackup-statuskoder och även meddelanden

 • Sidorna 177 och 178:

  NetBackup-kod och meddelanden

 • Sidorna 179 och etthundraåttio:

  NetBackup Permanenta koder och meddelanden

 • Sida 181 och bara 182:

  NetBackup status unika koder eller meddelanden

  [PC-användare] Sluta kämpa med Windows-fel. Reimage kan hjälpa till. Ladda ner här.

 • Finlay Bird